Staglinemätare / Linkraftmätare / The PIAB Rope Tenson Meter RTM-D

PIAB RTM-D Staglinemätare / Linkraftmätare är ett  mikroprocessorstyrt instrument för noggrann mätning av dragkrafter i belastade linor. Typiska användningsområde är kontroll av staglinor till master, kraftledningar, luftledningar, lyftlinor, bärlinor till strömlinor inom järnvägen, bogserlinor etc. PIAB RTM-D  Staglinemätare / Linkraftmätare monteras direkt på linan och mätvärdet visas på displayen. Direkt avläsningsbar utan omräkningstabeller.

 

Klicka här för Film staglinemätare 

 

Jag önskar mer information från P.D. Lyftteknik gällande PIAB/Gigasense staglinemätare.

Ditt meddelande har skickats
Ett fel uppstod, meddelandet skickades inte.
PIAB/Gigasense Staglinemätare, linkraftmätare, The PIAB Rope Tenson Meter RTM-D PIAB/Gigasense Staglinemätare, linkraftmätare, The PIAB Rope Tenson Meter RTM-D
Staglinemätare PIAB,Mätinstrument för staglinor Mätinstrument för staglinor, linkraftmätning